1. Ana Sayfa
  2. Doğa
  3. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi

Yeşil Kumbara Projesi sürdürülebilirlik ve buna hizmet edecek argümanların üretimine yönelik bir altyapı üzerine kurgulanmıştır.

Projemiz sürdürülebilir bir dünyada yeşil ekonomi’ye artılar sunan bir çalışmadır.

Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasına yönelik ürünlerin yerel yönetimler, STK’lar ve çevreye duyarlı markaların sponsorluklarında üretimi, hane ve iş yerlerine sağlıklı dağıtımı ve bu ürünlerde atıkların doğru tasnifini temel alan konseptimiz hammadde ve enerji israfı ve çevre kirliliği konularında alternatif yöntemler sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik, yeşil düşünce akımı içindeki en etkileyici ve anlamlı gelişmedir. Sürdürülebilirlik kavramı, 1980’lerin başında ortaya çıkmış ve Birleşmiş Milletler’in 1987 yılında yayınladığı “Brundtland Raporu” ile yaygınlaşmıştır. Sürdürülebilir tüketim ve üretim yaklaşımı, gelecek nesillerin yaşam standartlarından çalmadan, bugüne ait maddi yaşam standartları içinde yaşamayı öngörmektedir. Doğal kaynakların, çevresel sistem veya insan faaliyetleri ile ikmal edilmesine (veya yenilenemeyen kaynaklar için, yenilenebilir alternatiflerin bunların yerine konmasına yetecek ölçüde) olanak verecek ölçüde kullanımını gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik aynı zamanda çevresel sistemlerin, kendi yaşama kabiliyetlerine zarar vermeden absorbe edebileceği miktarda kirlenme veya atık üretimi anlamına gelmektedir.

Yeşil Ekonomi ve Yeşil Tüketici

Yeşil Kumbara ürünleri kullanıcılarının tamamı eş zamanlı olarak yeşil tüketicidirler. Yeşil Tüketiciler, Yeşil Ekonomi’nin temelini oluştururlar. Başta ambalajlar olmak üzere evsel atıkları kaynağında doğru metodlarla ayrıştıran herkes yeşil tüketime de artı değer katmaktadır.

Çevre hakkında endişelerin tüketici davranışlarını etkileyebileceği görüşü “Yeşil Tüketici” kavramını ortaya çıkartmıştır. Yeşil Ekonomi kapsamı altında, The Green Consumer Guide kitabının basılmasıyla daha da tartışmalı hale gelmiştir. Kitap yeşil tüketiciyi bir takım ürünleri (tüketicileri veya diğer insanların hayatını tehdit eden ürünler; üretimi, kullanımı ya da atıkları çevreye önemli şekilde zarar veren ürünler; oransız olarak büyük miktarda kaynak tüketen ürünler; fazladan ambalajlama, ilave özellikler ve aşırı derecede kısa ömürlü olmaları nedeniyle gereksiz atığa neden olan ürünler; hayvanlara eziyet eden uygulamaları içeren ürünler, diğer ülkeleri olumsuz etkileyen ürünler gibi) almaktan kaçınan kişi olarak tanımlamaktadır. Yayınlandığı dönemde Britanya’da en çok satanlar listesinde 9 ay boyunca kalan kitap, tüketicilere, tüketim ve satın alma faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak için proaktif öneriler de verilmektedir.

Bu gelişmenin pazarlama açısından etkilerine bakacak olursak, işletmelerin bu tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni ürün ve hizmetler geliştirdikleri görülebilecektir. Diğer yandan, medyanın ve bazı baskı gruplarının yeşil tüketicileri bilgilendirmesi, çevresel anlamda düşük performansa sahip işletmelere karşı bir tehlike oluşturmaya başlamıştır.

Yazar Hakkında

Yeşil Kumbara

Yeşil Kumbara projesi katı atıkların ayrıştırılması ve ekonomiye geri kazandırılması mottosuyla çalışmaktadır. Devlet desteği ile yürütülmesi hedeflenen proje ekonomi için kalkınma projesidir.

Yorum Yap