uye isyerleri - Yerel Yönetimler

Yeşil Kumbara Projesinin uygulanmasından en önemli ayaklardan birini yerel yönetimler oluşturuyor. Proje evsel atıkların ve diğer geri dönüşebilir atıkların kaynaklarında ayrıştırılması temeline dayanıyor ancak kaynağında doğru ayrıştırılan bu atıkların yerel yönetimlerce organize olacak şekilde toplanması planlanamazsa hiçbir kıymeti kalmıyor.

Kaynağında ayrıştırılan katı atıkların haftanın belirli gün ve saatlerinde her semtte belirlenen toplama noktalarında geri dönüşüm araçlarınca teslim alınması çok önemli. Ülkemizde çöp konteynırlarının içi veya kenarına bırakılan ambalaj atıklarını toplayan bir çalışan kesim oluşmuş durumda nacak bu grubun atıkları doğru tasnifi ve zamanında toplaması çok mümkün olmuyor. Atıkların verimlilik değerlerini düşürerek tasnifini da çoğunlukla yapan bu iş kolunun yerine asıl toplama işini plan ve program dahilinde yerel yönetimlerin yapması gerekiyor.

Yerel yönetimlerin yasalarca belirlenmiş şekilde görev ve sorumlulukları dahilinde olan atık toplama işlemlerinde cam atıklar, pil-ampül vb elektrik/elektronik atıkları için mahallelere yerleştirdikleri kumbaralar önemli bir işleve sahip ancak yeterli değil. Yerel yönetimler mutfaklarda tüketilen yağların ve bazı kimyasal atıkları, ilaç vb atıkların da tasnifinde ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Keza kullanılmış ev eşyası, giysi ve ayakkabı gibi ürünlerin tekrar kullanımı veya geri dönüşüme kazanımında da yerel yönetimler ve STK’lar özverili bir şekilde çalışıyorlar.

Yeşil Kumbara Atık Ayrıştırma ünitelerinin sponsorlar kanalıyla üretimindeki kolaylık yerel yönetimlerin elini rahatlatacaktır, böylece hane hane dolaşarak ekstra maliyet içeren atık toplama torbaları veya ambalajlarını üretme yükümlülüğünden kurtulacak olan yerel yönetimlere bu noktada düzenli toplamayı sağlama görevi düşüyor. Özellikle ambalaj atıklarında bu misyonları çok önemli ve değerlidir.

Projenin gerek pilot belediyelerde gerekse ülke bazında uygulanışıyla birlikte biz yerel yönetimlerin bu sorumluluk bilincinde olacaklarına ve kaynağında doğru ayrıştırılan evsel atıkların yarattığı ekonomik artıların belediyeleri için ayrıca bir gelir kaynağı olacağını da doğru analiz edeceklerine inanıyoruz.